Stiven Kola (@KolaStiven )

Stiven Kola

Bio I Rëndësishmi , thjesht, nuk Egziston - Egziston vetëm, I Veçanti . + ( Qesh , sepse Serioziteti është Jetë Teatrale )
Tweets 938
Followers 213
Following 1,5K
Account created 05-09-2019 20:50:38
ID 1169713974805446661

Free instagram Followers

Free Instagram Followers

iPad : This is how the surface area of a sphere is calculated

Free instagram Followers

Free Instagram Followers Click

  • Start Video
  • Start Video
  • Start Video
  • Start Video